Nowe technologie w walce o bezpieczeństwo strażaków

Strażacy są cichymi bohaterami naszego społeczeństwa. Codziennie narażają swoje życie, aby chronić innych. Naukowcy nieustannie pracują nad udoskonalaniem sprzętu, który (choć co do zasady pozostaje w niemal niezmienionym składzie) zdecydowanie zmienia się pod względem komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.
 

  • Hełmy strażackie z wizjerami blokującymi ciepło

Hełmy noszone przez strażaków mogą wyglądać tak, jakby ich jedynym zadaniem była ochrona ich głowy przed spadającymi elementami konstrukcji budynków czy konarów drzew, ale de facto chronią ich również przed żarem ognia. Najnowsze hełmy strażackie na rynku posiadają wizjery odporne na intensywne ciepło. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczych twarz i oczy również potrzebują ochrony. Wizjer oraz okulary chowane wewnątrz hełmu to idealne rozwiązanie. Strażak może sam zdecydować, czy w danym momencie potrzebuje dodatkowej ochrony.
Przykład – Calisia Vulcan Neo Brandbull/KZPT - powłoki wizjera chronią przed zarysowaniami i zaparowaniem. Złoty filtr (opcja metalizowana) dodatkowo chroni wzrok przed promieniowaniem podczerwonym. Konfiguracja posiadająca dodatkowo okulary (przyciemniane lub transparentne), doskonale zabezpieczające oczy przed cząstkami stałymi i cieczami. Wbudowane okulary są szczególnie przydatne podczas korzystania z pilarki spalinowej. Ponadto kształt wizjera umożliwia bezproblemowe korzystanie z maski oddechowej.

  • Hełm strażacki C-Thru

Kolejny krok w postępie technologicznym integrujący różne funkcje pomagające strażakom podczas działań. Przyłbica hełmu może zawierać wyświetlacz przezierny podobny do hełmów pilotów myśliwców, wyświetlający informacje bezpośrednio na wizjerze. Informacje te mogą obejmować takie dane jak aktualna temperatura, pozostały poziom tlenu i poziom CO2, które są krytyczne w scenariuszu gaszenia pożaru. Dodatkowo hełm może być wyposażony w kamerę termowizyjną. Ta funkcja pozwala strażakom zachować widoczność nawet w warunkach dużego zadymienia, które często może utrudniać konwencjonalne metody widzenia.
Przykład – Smart Helmet Brandbull/KZPT - 1)             Pierwszy w Polsce i na świecie hełm strażacki zintegrowany z dwoma kamerami: kamerą termowizyjną i kamerą wideo. Kamery zintegrowane w przedniej części hełmu; ekran bliskiego pola widzenia obrazu z termowizji umiejscowiony w polu widzenia strażaka (bez ograniczeń pola widzenia również przy używaniu maski oddechowej) - wszystko to sprawia, że kamera termowizyjna nie jest już dodatkowym elementem wyposażenia wymagającym ręcznego uruchomienia; przy tym rozwiązaniu ręce strażaka są wolne, aby mógł je wykorzystać do swobodnego prowadzenia działań i obsługi urządzeń wymagających oburęcznej siły i sprawności.

  • Technologia wspomagająca dla strażaków niesłyszących i niedosłyszących

W wielu remizach na świecie praują strażacy głusi i niedosłyszący. Stają oni przed poważnymi wyzwaniami podczas komunikacji na miejscu zdarzenia podczas akcji ratowniczych ze względu na głośny hałas wydobywający się z węży, wozów strażackich, syren i innego sprzętu pracującego jednocześnie. Jednak technologia wspomagająca pomaga strażakom komunikować się na miejscu zdarzenia bez użycia głosu.
Przykład  - aplikacja iFire Mobile umożliwia użytkownikom z ubytkiem słuchu przechwytywanie sygnałów wizualnych przekazywanych przez strażaków podczas ich mówienia, a następnie wysyłanie tych wiadomości w postaci wiadomości tekstowych lub wiadomości przetłumaczonych na tekst. W sytuacjach awaryjnych strażacy mogą także pobrać aplikację na swoje smartfony.

 

  • Technologia wykrywania niebezpiecznych gazów

Aby bezpieczniej reagować, strażacy muszą szybko wykryć, jakiego rodzaju gazy występują podczas pożaru i w jakiej ilości. Nie zawsze jest to jednak łatwe, ponieważ żaden dostępny sprzęt zabezpieczający nie zapewnia strażakom niezawodnego wykrywania gazu w czasie rzeczywistym (do tego potrzeba ręcznych detektorów). Jednak czujniki mogą wkrótce stać się elementem ubrań specjalnych noszonych podczas każdej akcji. Amerykańscy naukowcy Uniwersytetu Północnej Karoliny stworzyli prototypowy czujnik, który wykrywa powszechnie występujące gazy, takie jak metan i dwutlenek węgla. Detektor gazu ma wielkość małej monety i można go przyczepić do ubrania niczym łatkę. Dokonuje odczytów co cztery sekundy i działa nawet wtedy, gdy jest mokry lub brudny – idealne rozwiązanie dla strażaków pracujących w trudnych warunkach.
 

  • Granaty gaśnicze

Chociaż granaty gaśnicze same w sobie nie są nową koncepcją, w ostatnich latach nastąpił zdecydowany postęp w ich konstrukcji i bezpieczeństwie działania. Oryginalna koncepcja zakładała szklane bańki wypełnione związkami, które mogłyby gasić pożary. Żarówki te wrzucano do ognia, gdzie szkło pękało, uwalniając środki gaśnicze. Bardziej nowoczesne wersje tej koncepcji obejmują „granaty” tłumiące ogień, które można wrzucić w obszar objęty płomieniami. Granaty te szybko eksplodują, opierając się na szybkiej ekspansji zawartych w nich związków, aby ugasić ogień. Systemy te można wdrożyć szybko i skutecznie, co czyni je idealnymi do gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych.
 

  • „Reflektory”, które wskazują strażakom drogę Poruszanie się po ciemnych korytarzach w płonącym budynku jest niezwykle trudne. Naukowcy opracowują wyświetlacze montowane na głowie, które pomagają strażakom widzieć przez dym. Strażak noszący urządzenie może skierować je na swoje otoczenie i uzyskać w czasie rzeczywistym informacje o układzie przeszukiwanego budynku dzięki wbudowanym czujnikom, które bezprzewodowo wykrywają, co się wokół niego dzieje. Celem tej technologii jest pokazywanie strażakom ich aktualnej lokalizacji i w razie potrzeby zapewnianie wskazówek, aby mogli łatwo poruszać się po konstrukcjach nawet w całkowitej ciemności.

 

  • Gaśnice dźwiękowe

Gaśnice dźwiękowe, znane również jako gaśnice falowe, wykorzystują moc dźwięku do zwalczania pożarów. Technologia tych innowacyjnych urządzeń opiera się na wykorzystaniu fal akustycznych do tłumienia płomieni. Po uruchomieniu gaśnica emituje specyficzny rodzaj fali dźwiękowej, która powoduje efekt podobny do oddzielenia powietrza od paliwa. Powoduje to zakłócenie procesu spalania i wypalenie materiału, skutecznie gasząc pożar. Jedną z kluczowych zalet gaśnic dźwiękowych jest to, że emitują one jedynie dźwięk, dzięki czemu można je bezpiecznie używać w pobliżu ludzi i sprzętu. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna w miejscach, gdzie konwencjonalne metody gaszenia pożaru mogą stwarzać ryzyko dla wrażliwego sprzętu lub personelu przez tradycyjne środki gaśnicze. Należy jednak pamiętać, że technologia ta jest wciąż rozwijana i może nie być powszechnie dostępna lub skuteczna w przypadku wszystkich rodzajów pożarów.