Manewry SAREX - piknik służb Łeba 2023

SAREX to skrót od Search and Rescue Exercise, czyli ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze, które często organizowane są przez służby mundurowe, takie jak straż pożarna, policja, straż graniczna czy wojsko. Te ćwiczenia mają na celu przygotowanie służb do skutecznego działania w przypadku sytuacji kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne, wypadki przemysłowe, zaginięcia osób czy sytuacje, które wymagają interwencji ratunkowej.
Wspólne manewry służb mundurowych podczas SAREX mają kilka głównych celów:

  1. Koordynacja działań: Ćwiczenia te pozwalają różnym służbom nauczyć się współpracować i koordynować swoje działania. W rzeczywistych sytuacjach kryzysowych konieczna jest efektywna komunikacja i współpraca między różnymi agencjami.
  2. Praktyczne szkolenie: SAREX to okazja do praktycznego szkolenia personelu służb mundurowych w zakresie ratownictwa, pierwszej pomocy, obsługi sprzętu ratowniczego itp.
  3. Ocena zdolności: Ćwiczenia pozwalają ocenić gotowość służb do reagowania w sytuacjach kryzysowych. To ważne, aby dowiedzieć się, gdzie można poprawić zdolności i przygotowanie.
  4. Doskonalenie procedur: W trakcie ćwiczeń można doskonalić procedury działania i identyfikować ewentualne niedociągnięcia, które mogą być poprawione.
  5. Zwiększenie świadomości: SAREX może również przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat działań ratowniczych i przygotowania do sytuacji kryzysowych.

Podczas SAREX służby mundurowe często współpracują ze sobą, a także z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami, aby jak najlepiej przygotować się do ewentualnych sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia te są ważnym elementem przygotowania do zapobiegania katastrofom i reagowania na nie, co może pomóc w ochronie życia i mienia obywateli.
Na jeden dzień w roku to Łeba stała się krajowym centrum ratownictwa. W minioną sobotę do portu Łeba zjechały się służby ratownicze z całego kraju, które w ramach wielkiej Akademii Ratowniczej Renegade/Sarex-23 zaprezentowały swój sprzęt i umiejętności.

W Porcie w Łebie niemal w komplecie stawili się przedstawiciele służb mundurowych i ratowniczych. Przyjechali m.in. strażacy, policja, Służba więzienna, żandarmeria, wojsko, "terytorialsi" i straż graniczna. Ratownicy medyczni, Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR, Wodna Służba Ratownicza i PCK. Stawiła się także krajowa administracja skarbowa i rzecznik praw dziecka.
Akademia Ratownicza w Łebie to składowa ćwiczeń Renegade/Sarex, które odbywają się w maju. W tym roku odbyła się ona w Kobylej Górze. Prezentowano w niej służby, które w naszym kraju odpowiadają za bezpieczeństwo i ratownictwo. Natomiast w Łebie, Koninie i Jeleniej Górze odbywają się nieco mniejsze edycje tego wydarzenia. Składają się one z dwóch części: pikniku służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo w naszym kraju, oraz sprawdzenia gotowości służb do działań w powietrzu, na lądzie i morzu.

Pokazy sprzętu i edukacja
Można było zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym w akcjach ratowniczych. Dla dzieci przygotowano specjalne stoiska edukacyjne. Nie zabrakło atrakcji w postaci pokazów ratowniczych, pożarniczych, antyterrorystycznych, a także warsztatów i konkursów. Można było poćwiczyć pierwszą pomoc na fantomach i porozmawiać z ratownikami
Swoją obecność zaznaczył partnerujący tej akcji Brandbull, polski producent sprzętu dla straży pożarnej. Nie co dzień można przymierzyć prawdziwy hełm strażacki, poczuć na własnej głowie jego ciężar i spojrzeć przez metalizowany wizjer. Z tej okazji korzystali zawodowcy, zainteresowani nowym sprzętem... i najmłodsi uczestnicy imprezy.
Na zakończenie imprezy przeprowadzono sprawdzian gotowości służb do działań ratowniczych z użyciem śmigłowca. Tym razem nie były to teoretyczne pokazy dla gości pikniku ale prawdziwe manewry na pełnym morzu z użyciem wielu jednostek ratownictwa morskiego oraz śmigłowca. Z plaży my widzowie mogliśmy oglądać jedynie sylwetki jednostek ratowniczych majaczące na horyzoncie. W aurze pięknego końca lata miło było przekonać się po raz kolejny, że polskie ratownictwo to dobrze wyposażony i koordynowany organizm, na który możemy liczyć w momentach prawdziwego zagrożenia.