Ze strażą na straży środowiska

Razem ze strażakami na straży środowiska
O tym, że straż pożarna jest zaangażowana w ratowanie naturalnego środowiska nikogo przekonywać nie trzeba. Jej działalność niejako z zasady obejmuje również zapobieganie i likwidację skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają nie tylko życiu lub zdrowiu osób czy uszkodzenia mienia, ale również degradacji środowiska naturalnego. Same remizy zmieniają się też na bardziej EKO - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać stosowne dotacje na modernizację źródeł ciepła, instalację fotowoltaiczną, klasyczną termomodernizację budynku , a nawet zakup samochodów elektrycznych.
Ale straż, a zwłaszcza jednostki OSP  w mniejszych miejscowościach ciesząc się bardzo silnym społecznym respektem i zaufaniem mogą wpływać na upowszechnienie tych tendencji w swoich lokalnych społecznościach. I właśnie z myślą o tej opiniotwórczej i sprawczej roli OSP zainicjowano w styczniu tego roku program „OSP na straży środowiska” . To pierwszy i największy taki projekt w Polsce. Uroczysta inauguracja programu odbyła się 10 stycznia w siedzibie OSP Wesoła w Warszawie. Projekt jest wynikiem współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling. Głównym celem akcji jest zbiórka elektrycznych śmieci oraz upowszechnienie wiedzy o szkodliwości i nieopłacalności składowania niepotrzebnych, zepsutych czy zużytych elektro-śmieci w naszych domach, obejściach czy klasycznych śmietnikach.
Ekologia i ochrona środowiska to postawy od lat propagowane przez związki Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki projektowi „OSP na straży środowiska” za każdą tonę elektrycznych śmieci, którą mieszkańcy oddadzą do remizy, strażacy otrzymają dodatkowe środki na sprzęt.
Zbiórki odpadów elektrycznych będą miały ciągły charakter. Oznacza to, że do każdej remizy, która przystąpi do projektu będzie można oddać zarówno małogabarytowy, jak i wielkogabarytowy sprzęt. Uzupełnieniem działań będą specjalne wydarzenia (pikniki, eko eventy, zawody) którym również towarzyszyć będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • W całej UE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów, z których mniej niż 40% jest poddawanych recyklingowi.

Urządzenia elektroniczne i sprzęt elektryczny są kwintesencją współczesnego życia – począwszy od pralek i odkurzaczy po smartfony i komputery. Dziś trudno sobie bez nich wyobrazić naszą codzienność. Jednak generowane przez nie odpady stały się przeszkodą w wysiłkach na rzecz zmniejszenia naszego śladu ekologicznego.
W obecnych czasach, zużyte i niesprawne urządzenia elektryczne i elektroniczne stały się coraz większym wyzwaniem dla naszej planety. Takie produkty są zwykle złożone z różnorodnych materiałów, w tym substancji toksycznych, które mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia, jeśli są wyrzucane na wysypiska. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zarządzać takimi odpadami, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
 
Czym są e-odpady?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – krócej „e-odpady” – obejmuje szeroką gamę produktów, które wyrzuca się po pewnym czasie użytkowania.
Najczęściej zbiórce podlegają wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak pralki i piece elektryczne, które stanowią ponad połowę wszystkich zbieranych e-odpadów.
Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmują urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne (laptopy, drukarki), urządzenia konsumenckie i panele fotowoltaiczne (kamery wideo, lampy fluorescencyjne) oraz małe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, tostery).
Wszystkie pozostałe kategorie, takie jak narzędzia elektryczne i wyroby medyczne, stanowią łącznie zaledwie 8,4% zbieranych e-odpadów.
Obecnie dostępne sposoby „zdrowego” pozbycia się eleketro-śmieci to:

 • Czerwony Pojemnik - Drobne elektryczne śmieci o wymiarach do 40x50x20 cm możesz wrzucić do Czerwonego Pojemnika w altanach śmietnikowych,
 • Można zamówić bezpłatny odbiór bezpośrednio z domu,
 • Można zawieźć odpady do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
 • Można pozostawić odpady elektryczne w sklepie - kupując nowy sprzęt, mamy prawo oddać w miejscu dostawy zużyty sprzęt tego samego rodzaju czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor itd.
 • Teraz dbając o środowisko będzie można wspomóc swoją remizę i środowisko

Ważnym aspektem projektu jest to, że każdy mieszkaniec robiąc coś dla środowiska i pozbywając się z domu zużytych (i niebezpiecznych) sprzętów gospodarstwa domowego będzie mógł jednocześnie wspomóc swoją remizę.
Uczmy, edukujmy, bawmy, zainteresujmy!
Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektrycznych śmieci, pokazy łazików marsjańskich z recyklingu, prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art, konkursy eko to tylko niewielka zapowiedź z bogatej oferty edukacyjnej. Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, druhny i druhowie, a także społeczności lokalne będą miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. W ramach wspólnych działań mieszkańcy będą wspólnie ze strażakami-ochotnikami również sadzili lasy i łąki kwietne dbając o pszczoły i dzikie zapylacze.
 

Co zyskuje OSP przystępując do akcji?

 • Środki finansowe za każdą tonę elektrycznych śmieci
 • Dostęp do edukacji elektronicznej realizowanej przez Fundację Odzyskaj Środowisko
 • Umacnianie pozytywnego wizerunku wśród lokalnych mieszkańców

 

Co jest przyjmowane?

 • Duże RTV/AGD, np.: lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki elektryczne
 • Mały sprzęt, np.: żelazka, kuchenki mikrofalowe, drukarki, komputery

 

Jak dołączyć do akcji?