"Mały Strażak"- duże pieniądze!

Kończy się III edycja programu „Mały Strażak”. Wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogły składać do wojewódzkich oddziałów NFOŚiGW. Specjalne ubrania, radiotelefony, pilarki, agregaty i węże - taki między innymi sprzęt niezbędny podczas akcji strażackich można zakupić za udzielone dofinansowanie. Pieniądze zostały przyznane w formie dotacji w wysokości do 100%, w kwocie maksymalnej 25.000,00 zł.
Im lepszy sprzęt, tym szybciej strażacy ochotnicy dotrą do osób poszkodowanych w wypadku czy na miejsce pożaru, a przy pomocy innym - ważne jest też ich własne bezpieczeństwo. - Żeby ten ubiór, który na sobie mają i sprzęt, którym się posługują, był bezpieczny i pozwalał skutecznie oraz szybko prowadzić akcje ratownicze. Temu ma służyć zakup tego nowego sprzętu w ramach „Małego Strażaka” - wyjaśnia Paweł Mirowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Nowe wyposażenie to dla większości jednostek marzenie, a zaletą programu jest to, że to sami strażacy mogą decydować, na co przeznaczyć dotację i który sprzęt jest dla nich niezbędny.
Większość wojewódzkich Oddziałów NFOŚiGW wyasygnowała pomiędzy 1.2mln a 8 mln zł dofinansowując 100% planowanych przez OSP inwestycji.
Wyjątkowy sprzęt otrzyma w tym roku młoda wałbrzyska jednostka OSP. To namiot pneumatyczny i nagrzewnica za prawie 30 000 zł, z dotacją niemal 20 000 zł.

- Takiego sprzętu nie mamy i żadna OSP jeszcze u nas nie ma, on jest potrzebny w działaniach poligonowych. Ma takie Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu, były one - duży i mniejszy - użytkowane tej wiosny w związku z pandemią koronawirusa jako przyszpitalne izby przyjęć przy szpitalu im. Sokołowskiego i Pogotowiu Ratunkowym, już zostały zdemontowane. Ten namiot będzie nowszy, a nagrzewnica będzie umożliwiała użytkowanie go także w okresie zimowym. Po otrzymaniu dotacji postaramy się ten sprzęt pozyskać do końca wakacji i rozliczymy do końca września - wyjaśnia prezes wałbrzyskiej OSP Tomasz Kwiatkowski.
Warto śledzić informacje na portalach instytucji rządowych. Nowe programy wspomagające służby ratownicze oferujące dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” zostaną zapewne wkrótce ogłoszone na kolejne lata. Do tego czasu warto przeanalizować zapotrzebowanie i solidnie je uargumentować. W przypadku programu „Mały Strażak” z reguły o przyznaniu dotacji decydowała kolejność zgłoszeń w poszczególnych oddziałach NFOŚiGW – dobrze zatem mieć gotowy zestaw brakującego sprzętu lub innych potrzeb (szkoleniowych, edukacyjnych, lokalowych itp.) na wypadek kolejnych programów, w których Wasze remizy mogą wziąć udział i zyskać spore fundusze na rozwój.
W końcu czujność i dobry refleks to nieodłączne atrybuty sprawnego druha:)