FLORIANY czyli strażackie Oskary 2023 rozdane!

Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów. FLORIANY 2023 organizowana przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
Konkurs Floriany ma za zadanie także promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych realizujących cenne inicjatywy, które służą lokalnej społeczności.
Do 5 edycji Konkursu wpłynęły 164 zgłoszenia – tak wynika z raportu zgłoszeń elektronicznych. Niestety część OSP nie wypełniła wniosków papierowych, do których należało dołączyć dokumentację zdjęciową lub filmową i wysłać na adres Zarządu Głównego ZOSP RP tradycyjną pocztą, więc Kapituła FLORIANÓW 2023 nie mogła ocenić tych projektów. A szkoda, bo może były tam jakieś strażackie perełki? Nominowano 36 OSP. W kategorii „Ochrona środowiska i ekologia” nie przyznano nominacji..
Inicjatywy oceniane były w 7 kategoriach:
I. Infrastruktura przestrzeni publicznej
II. Ochrona środowiska i ekologia
III. Edukacja
IV. Sport, rekreacja i turystyka
V. Kultura i tradycja
VI. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
VII. Kategoria specjalna
 
A teraz o zwycięzcy w pięknym stylu – OSP Głogoczów  czyli akcja Foto Ramka Dla Franka
O małym mieszkańcu Głogoczowa. walczącym z poważną chorobą zrobiło się w strażackim świecie głośno w listopadzie 2022 roku. Franio Foremny to 6-letni chłopiec, u którego w sierpniu 2022 zdiagnozowano rozsianą neuroblastomę 4. stopnia – to złośliwy, rzadki nowotwór układu nerwowego. Chłopiec jest już po operacji i przechodzi chemioterapię, ale czeka go dalsze leczenie w Barcelonie. Niestety ogromne koszty przekraczają budżet rodziny. Potrzeba bowiem aż 2 mln zł. Pomocną dłoń wyciągnęli strażacy z OSP Głogoczów, którzy zaangażowali się w akcję pomocy dla chłopca.
11 listopada 2022 roku o godzinie 14:30 pod remizę OSP Głogoczów, strażacy i zaprzyjaźnione z jednostką osoby oficjalnie rozpoczęli akcję 998 dla Franka: Foto Ramka Dla Franka. W ramach akcji strażacy z OSP Głogoczów proszą zaprzyjaźnione jednostki OSP, by poprzez zdjęcia w mediach społecznościowych pomogły jak najbardziej wypromować zbiórkę. W ramach akcji strażacy z innych jednostek robią sobie fotografie w czerwonych ramkach, a następnie przekazują je do kolejnych oddziałów. Tym sposobem zdjęcia idą w świat, a każda z jednostek dokłada do skarbonki dodatkową kwotę. Strażacy liczą, że Foto Ramka Dla Franka okrąży całą Polskę. W zaledwie w 10 dni Foto Ramka Dla Franka odwiedziła 76 jednostek ochrony przeciwpożarowej.
To nie koniec wsparcia dla chłopca. Strażacy przygotowali także kalendarz, w którym znajdują się zdjęcia kobiet działających czynnie w straży, pokazujące fragment codzienności ze strażackiego życia.
Na tegorocznej Gali Floriany w druhowie – zwyciężcy szukali kolejnych 24 jednostek OSP, które podejmą się bycia jednostkami startowymi drugiej edycji FotoRamkaDlaFranka.
Mały bohater wielkiej akcji po jesiennej wznowie choroby walczy o zdrowie i życie w szpitalu w Barcelonie. Druhowie nie zostawią go w potrzebie bez pomocy!
 

Nagrodzone OSP otrzymały od partnera Konkursu, firmy Brandbull, hełmy Vulcan Neo. Niech  zacnie służą w zwycięskich remizach!!

Zwycięzcy Konkursu FLORIANY 2023/24
Aktywizacja seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna – OSP w Głogoczowie (woj. małopolskie), OSP w Iwaniskach (woj. świętokrzyskie), OSP w Kórnicy (woj. opolskie), OSP w Przyjmie (woj. wielkopolskie)
Edukacja – OSP w Dobczycach (woj. małopolskie), OSP w Nowym Dworze Mazowieckim (woj. mazowieckie), OSP w Zarzeczu (woj. małopolskie)
Infrastruktura przestrzeni publicznej – OSP w Niemstowie (woj. podkarpackie), OSP w Rychnowach (woj. pomorskie)
Sport, rekreacja i turystyka – OSP w Lachowicach (woj. małopolskie), OSP w Polskiej Cerekwi (woj. opolskie)
Kultura i tradycja – OSP w Łukówcu (woj. mazowieckie), OSP w Wysokiej (woj. małopolskie)
Nagroda specjalna – OSP GRS Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce, OSP w Kazimierzu (woj. łódzkie)