Krakowska SA PSP pożegnała swojego wieloletniego komendanta

W piąrek  21 lipca br. Pierwszy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i twórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego gen. brygadiera Feliks Delia spoczął w Alei Zasłużonych. Cmentarza Rakowieckiego w Krakowie

Uroczystości żałobne rozpoczęły się o godz. 11.00  nabożeństwem w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Po Mszy świętej kondukt przemaszerował na Cmentarz, gdzie o godzinie 13:00 trumnę z ciałem śp. generała Feliksa Deli złożono w grobie.

 

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli przedstawiciele służb mundurowych na czele z delegatami: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komend Wojewódzkich, Szkół Pożarniczych, Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentanci Zarządu Głównego oraz Zarządów Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Generalski, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

 

      Generał brygadier Feliks Dela przez wiele lat swojej zawodowej kariery związany był z Krakowską Szkołą Pożarniczą. W roku 1968 objął stanowisko wykładowcy, a w roku 1984 został mianowany na stanowisko Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Hołd byłemu Komendantowi oddała kompania honorowa, kadra, kadeci, pracownicy oraz absolwenci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

 

Generał brygadier Feliks Dela pochodził z Kaliny Małej (powiat miechowski). W styczniu 1971 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego straży pożarnych, a następnie w 1976 r. na stanowisko komendanta rejonowego straży pożarnych w Bytomiu. W 1978 r. ukończył studia inżynierskie w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. W 1984 r. komendant główny straży pożarnych powołał go na stanowisko komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W listopadzie 1992 r. został uhonorowany awansem na stopień nadbrygadiera. Pięć lat później uzyskał stopień generała brygadiera. 

 Generał Feliks Dela, za swoje zasługi uhonorowany został licznymi odznaczeniami, najważniejsze z nich to min. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złoty Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.

 

Miałem przyjemność osobiście poznać generała Feliksa Delę, prywatnie był bardzo miłym, życzliwym i sympatycznym człowiekiem. Niech spoczywa w pokoju.

 

 Cześć jego pamięci.