Pożegnanie Feliksa Deli

21 lipca o godz. 11.00 miały miejsce uroczystości pogrzebowe generała brygardiera Felika Deli, który był pierwszym Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Pogrzeb rozpoczął się od nabożeństwa pogrzebowego w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Feliks Dela został pochowany na Cmentarzu Rakowieckim w Alei Zasłużonych. W uroczystościach wzieło udział bardzo dużo osób, przedstawicieli Komendy Głównej Straży Pożarnej, Koment Miejskich oraz Powiatowych, a także przedstawiciele Zarządów Wojwówkich Ochotnicznych Straży Pożarnych, w śród osób biorących udział znaleźli się także przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej.

 

zdj:https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/aktualnosci-3/1118-pozegnanie-generala-...