Nie będzie obozów MDP?

W poprzednim tygodniu gruchnęła wiadomość o tym, że PSP nareszcie określiło zasady udzielania wsparcia ze środków MSWiA na organizację Turniejów Wiedzy Pożarniczej oraz na obozy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Docierają do nas przesyłane przez Was głośne wyrazy oburzenia. Wiele osób odbiera to jako kolejny etap walki na linii władze OSP i PSP, a także sposób na zwalczanie Związku OSP.
Ogłoszenie zasad i budżetu na wsparcie Turniejów Wiedzy Pożarniczej, ale przede wszystkim obozów dla MDP w czerwcu w zasadzie uniemożliwia ich sprawne oraz zgodne z prawem przeprowadzenie. O co chodzi? Przede wszystkim o to, że środki z MSWiA są środkami publicznym, a więc muszą być dysponowane zgodnie z prawem zamówień publicznych. Wybór ośrodka, przeprowadzenie rekrutacji uczestników, zapewnienie transportu, wybór kadry - to wszystko musi być przeprowadzone w skomplikowanej procedurze. Kiedy już to wszystko zostanie wykonane należy na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku zgłosić ten fakt do kuratorium oświaty. Biorąc pod uwagę, że o wsparciu jednostki OSP dowiedziały się na początku czerwca, w zasadzie niemożliwe jest przeprowadzenie całej procedury do końca wakacji.

Nie wykluczone, że PSP chce wykorzystać całe to zamieszanie żeby pokazać nieudolność OSP (do której tak naprawdę przyłożyło się MSWiA) i za rok przejąć organizację obozów MDP.  Bardzo przykro patrzy się jak walka o władze na góze nizszczy 100-letnią organizację.