dotacje dla OSP

Dyskusja na tematy związane z dotacjami dla OSP jest w ostatnim czasie szczególnie widoczna. Prowadzone działania w tej sprawie skutkują znaczącym zaniepokojeniem oraz pewną dezinformacją w środowisku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zbliża się koniec I półrocza, a informacje dotyczące środków finansowych, które mają być skierowane do poszczególnych jednostek są nikłe. 4 maja br. na stronie Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych ukazała się Informacja w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 r. Z podanych informacji wynika, że w ustawie budżetowej na 2017 r. dla jednostek OSP zostało zaplanowanych 40 000.000 zł, z czego 17.364.000 zł na wydatki bieżące i 22.636.000 zł na wydatki majątkowe. W powyższej informacji została również opisania procedura podziału limitu dotacji dla jednostek OSP, nie zostały jednak podane żadne terminy, który określałyby czas do kiedy zostaną przekazane informacje do OSP -  ile i jakie dana jednostka dostanie dofinansowanie.