V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego

W Centrum Kultury w Błoniu odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego. Zjazd miał miejsce 20 maja 2017 r. i wzięło w nim udział około 200 osób, w tym 87 delegatów - przedstawiciele z powiatów, władze ustępujące i zaproszeni goście m.in. Waldemar Pawlak Prezes ZG ZOSP RP , Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, st. bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi PSP. 

Podczas zjazdu wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom i sympatykom ochotniczego pożarnictwa. Wręczono 6 Złotych Znaków Związku, 3 Medale Honorowe im, Bolesława Chomicza,Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP woj. mazowieckiego, Medale Pamiątkowe PRO MASOVIA 13 osobom, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Urzędowi Miejskiemu w Błoniu za wspieranie działań na rzecz rozwoju ochotniczego pożarnictwa, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego” 21 osobom.

Jednym z celów zjazdu było przyjęcie sprawozdania z działalności ustępujących władz, udzielenie absolutorium i dokonanie wyboru nowych władz statutowych. Ponadto został określony program działań na kolejne 5 lat działalności Oddziału.