Młodzież Zapobiega Pożarom

Finał centalnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbył się 2-4 czerwca 2017 w Wieliczce. W finale wzięli udział przedstawiciele wszystkich województw - po dwie osoby w każdej z trzej kategorii wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Finał dzielił się na test pisemny, zadania praktyczne oraz finał ustny. Oprócz rywalizacji uczestnicy zwiedzili Wieliczkę, Kopalnię Soli oraz spędzali wolny czas na wspólnej zabawie podczas pikniku strażackiego przygotowanym przez Ochotniczną Straż Pożarną w Gdowie. Z młodzieżą i opiekunami spotkał się m.in. Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. Wśród sponsorów tegorocznego OTWP znaleźli się: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Parlamentarny Zespół Strażaków, Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Firma „Mały Strażak”, Redakcja miesięcznika „Strażak”, Państwowa Inspekcja Pracy, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.