Pożar hali magazynowej pod Lesznem

 

W ostatni wtorek do PSP w Lesznie wpłynęło zgłoszenie pożaru, do jakiego doszło w obiekcie magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Nowy Belęcin, w gminie Krzemieniewo. Z przyjętego zgłoszenia wynikało, że w obiekcie składowane były opakowania tekturowe składowane na drewnianych paletach.

 

Z  uwagi specyfikę obiektu oraz rodzaj składowanych materiałów, dyżurny operacyjny powiatu w pierwszej fazie działań zadysponował na miejsce zdarzenia 12 zastępów z terenu powiatu leszczyńskiego i gostyńskiego. Po dojeździe pierwszych zadysponowanych potwierdzono informacje uzyskane w zgłoszeniu. Pożarem objęta była cała kubatura obiektu magazynowego o powierzchni użytkowej około 720 m2, w której znajdowało się, według informacji uzyskanych od pracownika zatrudnionego w obiekcie, około 80 ton opakowań kartonowych, składowanych na drewnianych paletach oraz w paletokoszach ułożonych na regałach zakotwionych do posadzki betonowej. Budynek, w którym doszło do pożaru był obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, murowanym z bloczków żużlowo – betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, z dachem dwuspadowym, o konstrukcji nośnej stalowej wykonanej w formie kratownicy z pokryciem blachą trapezową, mocowaną do stalowych profili stanowiących łaty.

 

Po zabezpieczeniu terenu działań strażacy podali dwa prądy wody w natarciu do wnętrza hali. Kolejne przybyłe zastępy tworzyły dodatkowe linie gaśnicze oraz przygotowywały punkt czerpania wody z pobliskiego stawy wraz z magistralą zasilającą miejsce zdarzenia w wodę gaśniczą. Ze względu na ograniczoną dostępność do budynku podjęto decyzję o wykonaniu otworów w ścianie bocznej poprzez wyburzenie wcześniej zamurowanych bram wjazdowych do hali. Dodatkowo rozebrano część połaci dachowej i prowadzono działania gaśnicze z góry. Po wstępnym ugaszeniu pożaru, przystąpiono do wywożenia materiału zgromadzonego wewnątrz budynku na pobliski utwardzony plac składowy w celu dogaszenia.

 

Ze względu na zabudowanie wnętrza hali regałami magazynowymi konieczny był demontaż stelaży regałowych, co umożliwiło wywóz tlących się pozostałości z przestrzeni między regałowych przy użyciu ładowarki teleskopowej. Na miejsce działań przybył między innymi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który po ocenie stanu technicznego obiektu podjął decyzję o jego dalszym losie. Straty, które powstały w wyniku pożaru, według wstępnego szacunku Komendy Miejskiej PSP w Lesznie, wyniosły łącznie ponad 1 mln 600 tysięcy złotych.

 

W działaniach gaśniczych, które trwały ponad 28 godzin zaangażowanych było łącznie 17 zastępów straży pożarnej w ogólnej liczbie 58 strażaków.

 

Zdjęcie: PSP Leszno