Nowoczesna technologia wpomagająca szkolenia strażaków.

VR - Flaim
Dzięki rozwojowi technologi wirtualnej rzeczywistości, strażacy dostają nowe rozwiązana pozwalające na efektywny trening bez narażania ich zdrowia.

Gaszenie pożarów to ryzykowny zawód.

Nagłe zgony sercowe, urazy wewnętrzne, oparzenia i asfiksja są powszechne wśród strażaków. Według badań przeprowadzonych przez British Columbia Injury Research and Prevention Unit, urazy podczas pracy stanowią 90 procent wszystkich roszczeń o utratę czasu, dotykając jednego na 50 strażaków każdego roku. Dlatego wielu ekspertów stara się aby treningowy aspekt gaszenia pożarów był mniej ryzykowny i bardziej szczegółowy. Co pozwoli przygotowawć psychicznie ratowników na walkę z nieprzewidywalnym żywiołem.
Obecnie wiele jednostek naukowych opracowywuje nowe metody szkoleń, z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości do symulowania niekontrolowanych scenariuszy pożarowych, takich jak sytuacje zawalenia się budynków, oraz doskonalenie szkolenia strażaków przy użyciu realistycznej, opartej na doświadczeniu nauki. Technologia ta wywoływuje reakcje fizjologiczne i psychologiczne podobne do ludzkich reakcji na prawdziwy scenariusz pożaru, z tą główną różnicą, że istnieje znacznie znikome ryzyko obrażeń. Najnowocześniejsze symulatory szkoleniowe VR zostały opracowane w celu umożliwienia szkolenia gaszenia przy użyciu prawdziwego sprzętu gaśniczego. Składają się one „symulatora ruchu”, który umożliwia bezpieczne korzystanie z treści związanych z immersją, „interfejsu multisensorycznego”, który umożliwia doświadczanie scen podobnych do rzeczywistych, oraz „namacalnej treści szkoleniowej” opracowanej wraz z doświadczonymi strażakami. Podczas szkolenia symulacyjnego użytkownicy mogą chodzić w górę i w dół po zboczu lub poruszać się w górę i w dół w wirtualnej przestrzeni.

A jak wygląda zastosowanie VR w polskim systemie przeciwpożarowym?.
Jako odpowiedź niech posłuży Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim która zainwesowała w Virtual Medical Simulation (VMS). Sytem ten odtwarza świat rzeczywisty w trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej na potrzeby procesów uczenia się. Połączenie dydaktyki, grafiki 3D i najnowocześniejszych metod animacji stworzyło nieograniczone możliwości tworzenia scenariuszy w różnych środowiskach symulacyjnych z wirtualnymi pacjentami. Symulatory VMS mają zapewnić ciągłość doskonalenia zawodowego nawet w okresie pandemii w zakresie współpracy w zespole i koordynacji działań w rozległym środowisku symulacji. Symulator VMS umożliwia przećwiczenie scenariuszy symulacji m.in. z zakresu postępowania w zdarzeniach o charakterze mnogim, masowym bez konieczności angażowania dużych sił i środków. Dzięki nim podczas szkolenia można zasymulować poszkodowanego z różnego rodzaju obrażeniami.
W dniach 20-23 września 2021 r., Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadziła szkolenie instruktorskie VMS dla 31 strażaków, głównie o kwalifikacjach zawodu ratownika medycznego, którzy będą odpowiadali za przeprowadzanie szkoleń w swoich macierzystych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych.
Symulator VMS jest narzędziem nowej generacji, które w sposób nowoczesny i niebanalny umożliwia realizację doskonalenia zawodowego. Docelowo ok. 1000 strażaków i ratowników medycznych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego przejdzie takie szkolenie.

Poniżej mogą państwo zobaczyć póbkę oprogramowania symulującego gaszenie z 2018 roku. W drugim linku zajduje się oficjaly materiał dotyczący systemu VMS z kwietnia tego roku.
https://www.youtube.com/watch?v=K-KjuMv2Ov4
https://www.youtube.com/watch?v=6lttiM-pw78