Ćwiczenia w gostyńskim DPS

25 września 2019 roku 9 zastępów straży pożarnej wzięło udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Gostyniu. Strażacy doskonalili swoje umiejętności na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.
 
Scenariusz ćwiczeń zakładał zaprószenie ognia na I piętrze przez jednego z mieszkańców DPS-u i powstanie pożaru. Obsługa obiektu zarządziła ewakuację i powiadomiła straż pożarną.
 
W ćwiczeniach szczególną uwagę zwrócono na: prawidłowe przeprowadzenie rozpoznania, ewakuację osób uwięzionych w budynku, organizację łączności radiowej, przeszukanie wszystkich pomieszczeń, wyznaczenie punktu medycznego, kontrole czasu pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych oraz zorganizowanie zaopatrzenia wodnego.
 
Założone cele ćwiczeń udało się osiągnąć. Natomiast uwagi i wnioski zostały przedstawione na podsumowaniu w miejscowej remizie. W ćwiczeniach udział wzięły: JRG Gostyń, OSP Zimnowoda, OSP Borek Wlkp, OSP Karolew, OSP Piaski, OSP Bodzewo, OSP Szelejewo oraz OSP Zalesie.