Sarex Renegade Kobyla Góra 2023

Wielki Piknik Służb odbył się 21 maja 2023 roku w gminie Kobyla Góra w województwie wielkopolskim na terenach przyległych do zalewu Blewązka, skoordynowany przez Grupę poszukiwawczo-Ratowniczą Nocny Tropiciel RENEGADE/SAREX, przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Impreza w której brało udział tysiące mieszkańców była zwieńczeniem ćwiczeń ratowniczych, które realizowane były na terenie gminy Kobyla Góra.
W niedzielnym pikniku wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju w tym za działania ratownicze, poszukiwawcze, poszukiwawczo-ratownicze między innymi Straż Ochrony Kolei, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz WOPR i Ratownictwo Medyczne.
Głównym celem pikniku było zaprezentowanie sił zbrojnych RP i poszczególnych służb mundurowych jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Uczestnicy prezentowali pracę służb działających na co dzień pod presją czasu i w poczuciu odpowiedzialności za ludzkie życie. Niedzielnemu wydarzeniu w Kobylej Górze towarzyszyły liczne atrakcje w postaci pokazów ratowniczych, pożarniczych i antyterrorystycznych, warsztatów, konkursów i zabaw dla dzieci.
Rodzice z dziećmi mieli okazję do rozmów z funkcjonariuszami SOK, żołnierzami, policjantami, strażakami i ratownikami medycznymi. Kolejki chętnych ustawiły się, by zwiedzić od środka Mobilne Centrum Monitoringu (MCM) – pojazd obserwacyjny SOK do zadań specjalnych, kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, strażackie wozy bojowe, helikoptery LPR i wojskowe. Można było postrzelać z broni palnej i obejrzeć wirtualne sposoby szkolenia żołnierzy na symulatorach pola walki. Dodatkowo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka przygotowały miasteczko zabaw dla dzieci oraz wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Piknik poprzedzony był faktycznym treningiem. 20.05.2023 roku, na terenie miasta Kalisza miały miejsce ćwiczenia taktyczno-specjalne z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzeniu akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym, w których uczestniczyli Strażacy z JRG 1 w Kaliszu w sile dwóch zastępów.
Założenie, które miało zostać przećwiczone polegało na zderzeniu dwóch szybowców, z których jeden rozbił się na terenie szkoły przy ul. Kordeckiego, natomiast drugi na terenie zakładu karnego przy ul. Łódzkiej. Łącznie poszkodowane były cztery osoby. Funkcjonariusze mogli przećwiczyć współpracę z ZRM, Policją oraz Wojskiem Polskim przy nietypowym zdarzeniu, udzielając KPP oraz przeprowadzając transport poszkodowanego do helikoptera LPR i śmigłowca wojskowego. Dodatkowym aspektem ćwiczeń było zabezpieczenie lądowisk dla statków powietrznych w nietypowych sytuacjach, np. na skrzyżowaniu ruchliwej drogi w centrum miasta. Ciekawym elementem,  z którym także musieli poradzić sobie Strażacy, była realistyczna pozoracja zachowania mediów podczas tak trudnych zdarzeń, która w rzeczywisty sposób utrudniała działania.  
Po ćwiczeniach przeprowadzono odprawę, podczas, której podsumowano wszystkie możliwości i ograniczenia ćwiczonych rozwiązań.
Poniżej nasza foto-relacja z wydarzenia.