Wielkie manewry poszukiwawczo-ratownicze Renegade/ Sarex 2022

11 maja na terenie miejscowości Kobyla Góra odbyły się III manewry ratowniczo-poszukiwawcze pod nazwą „Nocny Tropiciel 2022”, których organizatorem było ostrowskie Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy.
Głównym celem manewrów jest trening koordynacji wszystkich służb ratowniczych i porządkowych w przypadku zaistnienia wypadku lub publicznego zagrożenia. Podkreślana jest też waga szybkiej reakcji w przypadku konieczności podjęcia działań poszukiwawczych.
Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10:20 kiedy to dyżurny ostrzeszowskiej komendy policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym zaistniałym w miejscowości Kobyla Góra, w którym udział brał autobus przewożący więźniów oraz samochód osobowy. Tak rozpoczął się jeden z epizodów, który zakładał, że więźniarką przewożonych było 10 więźniów, którzy w wyniku zaistniałego zdarzenia wzięli za zakładników dwóch funkcjonariuszy Straży Więziennej, a następnie zabarykadowali się w budynku pobliskiego hotelu. W zdarzeniu drogowym rannych zostało dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej, kierowca oraz pasażerowie pojazdu osobowego.
Zadaniem służb biorących udział w działaniach było zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego oraz podjęcie czynności ratowniczych, jak również podjęcie działań zmierzających do izolacji terenu, na którym ukryli się zbiegli więźniowie z zakładnikami. W związku z zajęciem obiektu i przetrzymywaniem zakładników podjęte zostały negocjacje policyjne oraz przygotowany został plan szturmu, które zakończyły się opuszczeniem budynku przez sprawców i zakładników.
Kolejny epizod dotyczył katastrofy lotniczej zadysponowanego policyjnego śmigłowca z 6 osobami na pokładzie, który rozbił się na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Zmyślona Ligocka. W wyniku wypadku dwóch funkcjonariuszy doznało obrażeń uniemożliwiających poruszanie się, natomiast pozostałych czterech w wyniku szoku powypadkowego oddaliło się z miejsca katastrofy.
W tym przypadku również podjęte zostały działania ratownicze, jak również izolacja terenu, na którym doszło do katastrofy. Z uwagi na oddalenie się z miejsca uczestników zdarzenia podjęte zostały działania poszukiwawcze, do których zaangażowane zostały wszystkie zadysponowane siły i środki.
Celem tego rodzaju ćwiczeń jest doskonalenie policjantów, strażaków, ratowników medycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, jak również współpraca oraz wymiana informacji z innymi komórkami zaistnienia zdarzenia szczególnego. Działania były również doskonalą okazją do sprawdzenia systemu alarmowania i powiadamiania oraz reagowania na zaistniałe w życiu codziennym sytuacje. Kluczową rolę w sytuacjach nadzwyczajnych grał czas reakcji ratowników i policjantów na wydawane polecenia i podejmowane decyzje.
Studenci ratownictwa medycznego i kosmetologii z Akademii kaliskiej przygotowali pozorantów, którzy swoim wyglądem uprawdopodabniali sytuację i w ten sposób pomagali służbom w pełnym zaangażowaniu w działania ratownicze. Pozorantami byli funkcjonariusze Służby więziennej i Wielkopolskiej Policji.
Nie zabrakło oczywiście rozrywki, pokazów, prezentacji sprzętu i lokalnych przysmaków. Część piknikowa przyciągnęła do Kobylej Góry całe rodziny. Pogoda była wyśmienita więc impreza udała się w 100%:)