Na zakupy z 5000+

O tym, że warto pomagać wiedzą prawie wszyscy. Teraz warto nie tylko ze względu na moralną satysfakcję – OSP wspomagające narodowy program szczepień  mogą bowiem liczyć na dodatkowe fundusze, które umożliwią doposażenie jednostek. A sprzęt zakupiony z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyda się przecież nie tylko w walce z pandemią. Ma szansę służyć druhom w kolejnych latach podczas codziennych obowiązków i pożarniczej służby.
Program ma zapewnić dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Szczegółowy wykaz sprzętu, który można za uzyskany bonus zakupić zawiera jednak całkiem szeroki asortyment wykraczający poza kojarzące się z epidemią maseczki, płyny dezynfekujące czy kombinezony ochronne.
Pełen zakres rzeczowy objęty dofinansowaniem:

 • płyn do dezynfekcji
 • płyn, żel do dezynfekcji rąk
 • maseczka ochronna jednorazowa
 • maseczka ochronna wielokrotnego użytku
 • rękawiczki jednorazowe
 • kombinezon ochronny (jednorazowy, wielorazowy)
 • gogle, okulary ochronne
 • ubranie specjalne
 • hełm strażacki
 • rękawice specjalne
 • buty strażackie (skórzane, gumowe)
 • kominiarka strażacka
 • aparat powietrzny
 • maska do aparatu powietrznego
 • butla do aparatu powietrznego

 
Dofinansowanie otrzymuje się na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki. Przyznane fundusze można spożytkować na wydatki poniesione od dnia 20 stycznia 2021 roku. 
Warunki wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania są następujące:
- deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego PSP (KP/KM PSP), który dokona oceny i wyboru poszczególnych jednostek,
- podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS,
- uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego/miejskiego PSP, w tym potwierdzenie dysponowania przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu,
- niewyczerpanie limitu dofinansowania (łączny limit dofinansowań związanych z Covid-19 to 79 000 000 zł. w 2021r na jednostkę)
Warto zadbać o  prawidłowe wydatkowanie i raportowanie poniesionych kosztów. Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podlegają bowiem zwrotowi!
 
Szczegółowe informacje, instrukcje i wnioski do pobrania na rządowej stronie:
https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2