Dron na służbie

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że drony będą w najbliższej przyszłości znajdowały się na wyposażeniu większości remiz na świecie. Obecnie systemy bezzałogowe zasadniczo wykorzystywane są do monitorowania i nadzoru. W tym sensie drony oferują doskonałą okazję do pozyskania informacji ze znaczących incydentów i wydarzeń na dużą skalę, które mogą zapewnić dowódcy dodatkową orientację sytuacyjną. Urządzenia te mogą być wyposażone w kamery wideo do dostarczania obrazu na żywo, a te wyposażone dodatkowo w kamery na  podczerwień mogą zapewniać w czasie rzeczywistym przegląd rozprzestrzeniania się pożarów i potencjalne zagrożenie dla strażaków i okolicznych społeczności znajdujących się w obszarze objętym pożarem.
Potencjał dronów w gaszeniu pożarów nie kończy się jednak na monitorowaniu. Tendencja branży zmierza w kierunku wykorzystania UAV jako rzeczywistych „pojazdów strażackich” podczas operacji gaśniczych. W tym sensie trwają testy mające na celu zdalne sterowanie UAV w celu przenoszenia wody lub innego środka gaśniczego i dostarczania go tam, gdzie jest to konieczne do gaszenia ognia. Podstawowy warunek użycia jest tutaj oczywisty: posiadanie drona do dyspozycji straży pożarnej po przybyciu do obszaru objętego żywiołem. Pozwoliłoby to strażakom oraz postronnym ludziom nie tylko pozostać w bezpiecznej odległości od pożaru, ale także działać z niezwykle korzystnego całościowego oglądu sytuacji.
Szansa na użycie dronów przeciwpożarowych właśnie do gaszenia a nie tylko monitorowania pożaru jest ogromna, ale nadal istnieją ograniczenia technologiczne utrudniające takie ich wykorzystanie. Urządzenie bowiem musi być wyposażone w niezwykle precyzyjny i skuteczny system uwalniania wody, który pozwala na użycie lekkiego, kompaktowego i zwrotnego bezzałogowego statku powietrznego zdolnego do transportu ciężkich ładunków wody mogącej uwolnić się nad ogniem. Obciążenie i udźwig drona oraz system kontroli jest jednym z wyzwań technologicznych do pokonania.
Niezaprzeczalne zalety używania dronów w pożarnictwie:
1. Całościowy ogląd sytuacji zdobyty w krótkim czasie
Dron pomaga w ciągu kilku minut zdecydować, jaki rodzaj i ilość zasobów należy wysłać na miejsce pożaru. Niektóre drony są również wyposażone w czujniki termiczne, które wykorzystują promieniowanie podczerwone, aby pomóc ratownikom zlokalizować sygnatury cieplne ludzi i ogniska pożaru, które pokazują, gdzie pożary już się tlą, ale nie są jeszcze wyraźnie widoczne. Również po pozornym zakończeniu akcji gaśniczej użycie drona pozwala zlokalizować i wyeliminować punkty o podwyższonej temperaturze, które mogły doprowadzić do ponownego zapłonu.
 
Dane z drona mogą również pomóc w zapewnieniu, że zarówno dowódcy jak i druhowie biorący udział w operacji koordynują swoje działania w czasie rzeczywistym.  Reakcja na pożar często obejmuje operacje na dużą skalę, w których dowódca musi podejmować decyzje dotyczące rozmieszczenia personelu i zasobów sprzętu. Drony to skuteczne generatory informacji, które mogą przechwytywać szczegółowe dane z terenu oraz przesyłać na żywo z powrotem do centrum dowodzenia. Mając widok z lotu ptaka w czasie rzeczywistym, można dokładnie zobaczyć, co się dzieje i gdzie. Można monitorować swoją załogę, aby nadzorować na bieżąco rozmieszczenie poszczególnych osób czy zespołów i czy wysyłać ich we właściwym kierunku.

2. Drużyna pod ochroną
 Dzięki wywiadowi lotniczemu przechwyconemu przez drony dowódcy operacji mogą podejmować świadome decyzje, które zapewniają bezpieczeństwo strażakom, gdy rzucają się w ogień i pracują nad ratowaniem życia ludzi. Technologia dronów termicznych uległa znaczącej poprawie od 2017 roku. Możliwy czas lotu zwiększył się do 55 minut, poprawiono też w większości modeli odporność na warunki atmosferyczne i podwyższono jakość danych dzięki funkcji powiększania i precyzyjnej lokalizacji.

3. Błyskawiczne mapowanie zagrożonego terenu
Zbyt często nieodpowiednia infrastruktura i trudny teren sprawiają, że patrolowanie obszarów wysokiego ryzyka pod kątem oznak potencjalnego pożaru jest niebezpieczne, czasochłonne i nieefektywne. Dzięki mapowaniu dronów zespoły mogą szybko uzyskać pełny obraz sytuacji na ziemi i uzyskać pełne rozeznanie w sytuacji.
Korzyści płynące z dronów przeciwpożarowych zostały ujawnione w ogromnym pożarze, który wybuchł 4 kwietnia 2020 r. W pobliżu strefy wykluczenia w Czarnobylu. Ponieważ pożary zagroziły ponad 40 000 hektarów niestabilnych lasów, czarny dym prawie uniemożliwił kamerom wizualnym dostrzeżenie źródła i zakresu narastających pożarów. Respondenci rozmieścili 10 dronów z czujnikami termicznymi i byli w stanie szybko i skutecznie lokalizować hotspoty. Szybkie mapowanie pożaru pomogło dowódcom incydentów skierować załogi naziemne składające się z 1000 strażaków i 120 wozów strażackich, aby szybko i bezpiecznie ugasić pożar.
Bliżej i taniej niż helikopter
Drony mogą zbierać dane z punktów obserwacyjnych, do których samoloty i helikoptery po prostu nie mogą dolecieć w sytuacjach, które byłyby zbyt niebezpieczne dla załogowych statków powietrznych. Drony latają niżej niż helikoptery, zapewniając bardziej zniuansowany obraz sytuacji i mogą poruszać się w ciasnych lub niebezpiecznych przestrzeniach, których żaden pilot helikoptera nie odważyłby penetrować. W niektórych przypadkach drony i helikoptery strażackie mogą być używane nawet w tandemie, aby dotrzeć do wszystkich zakamarków zagrożonego terenu.
4. Szybki przepis na kontrolowane podpalenia
Jednym z kluczowych narzędzi używanych przez naukowców i strażaków do zapobiegania pożarom jest kontrolowane  spalanie. Technika ta polega na celowym rozpalaniu niewielkich pożarów w określonych warunkach, aby usunąć nagromadzone zarośla i inne części ekosystemu, które mogą stać się paliwem w przyszłym, nieplanowanym pożarze. Podczas gdy kontrolowane podpalenia są tradycyjnie oświetlane ręcznymi latarkami, rozwiązania takie jak IGNIS, ładunek zbudowany specjalnie do gaszenia pożarów, pozwalają pilotowi drona na zdalne prowadzenie kontrolowanych operacji spalania, utrzymując cały personel w bezpiecznej odległości.
Współpracując z dronem DJI Matrice 600 Pro, IGNIS może zrzucać kule zapłonowe wielkości piłek pingpongowych w wybrane miejsce. Każda pojedyncza kula jest wypełniona nadmanganianem potasu, który w połączeniu z glikolem etylenowym przed upuszczeniem rozpoczyna reakcję chemiczną. Niewielki rozmiar kul pozwala pilotowi drona na łatwą kontrolę wielkości i miejsca kontrolowanego pożaru.
Misje mogą być obsługiwane ręcznie lub zautomatyzowane za pomocą aplikacji IGNIS. Pozwala to strażakom na przesyłanie istniejących nakładek topograficznych dla toru lotu, który pasuje do otoczenia.
Dron przeciwpożarowy - Nowe rozwiązanie z Chin

  • Firma EHang ogłosiła wprowadzenie pierwszego na świecie inteligentnego powietrznego drona przeciwpożarowego o dużej ładowności.

Oparty na flagowym produkcie, ten nowy gaśniczy truteń wersja EHang 216, „EHang 216F” jest specjalnie zaprojektowana dla gaszenie pożarów wieżowców.  Firma uważa, że ​​przy setkach tysięcy wieżowców w Chinach EHang 216F może wkrótce stać się niezbędnym sprzętem dla tysięcy jednostek straży pożarnej w Chinach i ostatecznie na całym świecie. Przy maksymalnej wysokości lotu 600 metrów, 216F może przewieźć do 150 litrów pianki przeciwpożarowej i 6 bomb gaśniczych podczas jednej podróży.
216F wykorzystuje kamerę wideo z zoomem, aby szybko zidentyfikować lokalizację ognia; następnie unosi się dokładnie w odpowiedniej pozycji i używa laserowego urządzenia celowniczego, aby wystrzelić (po kolei) wybijak do szyb, tzw „bomby” gaśnicze a następnie pełnozakresowy natrysk piany gaśniczej. W celu szybkiego ugaszenia pożaru można rozmieścić wiele dronów  216F.
 
Pożary wieżowców to coraz większy problem na całym świecie. Wysokość drabin ratowniczych i zasięg dysz pożarowych są zwykle mniejsze niż 50 metrów, a ich działanie często ogranicza się do jednej strony budynku. Ponadto, ponieważ wieżowce są często zlokalizowane w centrach miast, ruch uliczny może znacznie wydłużyć czas reakcji. Inteligentny dron gaśniczy firmy EHang stanowi lepszą alternatywę do radzenia sobie z pożarami wieżowców.